Livret de jeux et d'exercices sur l'écriture

Livret de jeux et d'exercices sur l'écriture

SKU : L-LIVRT-SCH-7-8
12,50 €Prix

OEFENBLAADJES - SCHRIJVEN (7-8 ans)

Voici un livret de jeux et d'exercices basé ici sur l'écriture. Idéal pour approfondir la langue ou pour palier à certaines lacunes. Idéal aussi pour une bonne rentrée en secondaire. Dites-vous bien que l'âge correspond au néerlandophone qui ont bien sûr une connaissance plus approfondie de la langue.

 

OEFENBLAADJES - SCHRIJVEN (7-8 jaar) Hier is een boekje met spellen en oefeningen die hier zijn gebaseerd op schrijven. Ideaal om de taal te verdiepen of om enkele hiaten te overbruggen. Ideaal voor een goede start van de middelbare school. Weet je dat die leeftijd overeenkomt met Nederlandstalige mensen die natuurlijk een diepere kennis van de taal hebben.

 

 

 • Intelligences travaillées :

  • linguistique
  • intra-personnelle
  • visuelle
 • Intelligenties op werk

  • Intra-Persoonlijke
  • Visuele
  • Linguïstische