Livret de jeux et d'exercices sur l'heure

Livret de jeux et d'exercices sur l'heure

12,50 €Prix

OEFENBLAADJES - DE KLOK

Voici un livret de jeux et d'exercices basé ici sur l'heure. Disponible pour plusieurs âges de 7 à 12 ans. Idéal pour approfondir la langue ou pour palier à certaines lacunes. Idéal aussi pour une bonne rentrée en secondaire. Dites-vous bien que l'âge correspond au néerlandophone qui ont bien sûr une connaissance plus approfondie de la langue.

 

OEFENBLAADJES - VAN KLOK Hier is een boekje met spellen en oefeningen die hier op tijd zijn gebaseerd. Beschikbaar voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Ideaal om de taal te verdiepen of om enkele hiaten te overbruggen. Ideaal voor een goede start van de middelbare school. Weet je dat die leeftijd overeenkomt met Nederlandstalige mensen die natuurlijk een diepere kennis van de taal hebben.

 • Intelligences travaillées :

  • linguistique
  • intra-personnelle
  • visuelle
  • logico-mathématique
 • Intelligenties op werk

  • Intra-Persoonlijk
  • Inter-Persoonlijk
  • Logisch-Mathematisch
  • Visuele
  • Linguïstische